Północ-Południe. Nieruchomości, doradztwo prawne. Wolreiter E., prawnik